Vuosikokous 2018

Aika             14.3.2018 klo 18.00

Paikka          Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

 

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

          Puheenjohtajan valinta

          Sihteerin valinta

          Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3.       Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

          Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2017.

4.       Esityslistan hyväksyminen

5.       Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

6.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja

          toimihenkilöille

7.       Jäsenmaksun suuruus

          Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 36 euroa.

8.     Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9.     Johtokunnan jäsenten valinta

          Erovuorossa ovat Petteri Leino, Markku Oksanen ja Anna Perälä, jotka kaikki ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

          Valitaan kolme (3) johtokunnan jäsentä vuosiksi 2018–2020

          Anssi Arohonka jättää tehtävänsä johtokunnassa.

          Hänen tilalleen valitaan uusi johtokunnan jäsen vuodeksi 2018.

10.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

          Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2017 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä

          varatoiminnantarkastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

11.     Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää

          ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi

12.     Muut mahdolliset asiat

13.     Kokouksen päättäminen


Kati Solastie
sihteeri