Vuosikokous 2017

Aika: 9.3.2017 klo 17.00–

Paikka: Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri

4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

5. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2016.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Esitetään vuoden 2016 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja

toimihenkilöille       

9. Jäsenmaksun suuruus

Johtokunta esittää jäsenmaksun säilyttämistä 35 eurossa.

10. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2017–2019

Erovuorossa ovat Sakari Katajamäki, Heikki Haverinen ja Elise Tarkoma.

Katajamäki ja Tarkoma eivät ole käytettävissä jatkokaudelle.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2016 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä

varatoiminnantarkastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

13. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää

ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen


Kati Solastie
sihteeri