Vuosikokous 2018

Aika             14.3.2018 klo 18.00

Paikka          Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

 

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3.       Valitaan kokouksen sihteeri

4.       Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

5.       Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

          Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2017.

6.       Esityslistan hyväksyminen

7.       Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

8.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja

          toimihenkilöille

9.       Jäsenmaksun suuruus

          Johtokunta esittää jäsenmaksun säilyttämistä 35 eurossa.

10.     Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

11.     Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2018–2020

          Erovuorossa ovat Petteri Leino, Markku Oksanen ja Anna Perälä

12.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

          Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2017 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä

          varatoiminnantarkastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

13.     Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää

          ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi

14.     Muut mahdolliset asiat

15.     Kokouksen päättäminen


Kati Solastie
sihteeri