Vuosikokous 2019

Aika             21.3.2019 klo 17.00

Paikka          Suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki

 

1.      Kokouksen avaus

2.      Kokouksen järjestäytyminen

         Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3.      Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

         Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2018.         

4.      Esityslistan hyväksyminen

5.      Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

6.      Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja

         toimihenkilöille

7.      Jäsenmaksun suuruus

         Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 40 euroa.

8.      Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9.      Johtokunnan jäsenten valinta

         Erovuorossa ovat johtokunnan jäsenet Ervo Vesterinen ja Antero Uitto yhden

         kolmivuotiskauden jälkeen ja Riku Jokinen yhden vuoden jälkeen. Valitaan kolme (3) johtokunnan jäsentä vuosiksi 2019–2021.

         Antero Uitto on ilmoittanut olevansa käytettävissä.

10.    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

         Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2018 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä

         varatoiminnantarkastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

11.    Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää

         ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi

12.    Muut mahdolliset asiat

         Kirja-asiamies

13.    Kokouksen päättäminen


Kati Solastie
sihteeri