Bibliofiilien Seura ry

Vuosikokous 2020                                                    Esityslista                                                                                                       

Aika             Vahvistetaan myöhemmin

Paikka         Vahvistetaan myöhemmin

1.      Kokouksen avaus.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

3.      Valitaan kokouksen sihteeri.

4.      Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

5.      Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

         Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2019.

6.      Esityslistan hyväksyminen.

7.      Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

8.      Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja toimihenkilöille.

9.      Jäsenmaksun suuruus.

         Johtokunta esittää jäsenmaksun suuruudeksi 42 euroa.

10.    Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11.    Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2020-2022.

         Erovuorossa ovat Aatos Lahtinen, Heikki Haverinen ja Leena Siikanen-Toivio.

12.    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

         Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2019 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä   

         varatoiminnantarkastastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

13.    Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

         johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

14.    Muut mahdolliset asiat.

15.    Kokouksen päättäminen.