Bibliofiilien Seura ry

Vuosikokous 2022                                                    Esityslista                                                                                                       

Aika            30.3.2022 klo 17.00

Paikka        Kirjakauppa Werner & Jarl, Lönnrotinkatu 21, Helsinki

1.      Kokouksen avaus.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

3.      Valitaan kokouksen sihteeri.

4.      Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

5.      Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6.      Esityslistan hyväksyminen.

7.      Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

8.      Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja toimihenkilöille.

9.      Jäsenmaksun suuruus.

         Johtokunta esittää jäsenmaksun suuruudeksi 45 euroa.

10.    Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11.    Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2022-2024.

         Erovuorossa ovat Matti Lundberg, Riku Jokinen ja Antero Uitto.

12.    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

         Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2021 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä   

         varatoiminnantarkastastajina Anssi Arohonka ja Liisa Larjamo.

13.    Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

         johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

14.    Muut mahdolliset asiat.

15.    Kokouksen päättäminen.