Vuosikokous 2019

Aika             21.3.2019 klo 17.00

Paikka          Suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki

 

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtajan

3.      Valitaan kokouksen sihteeri

4.      Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

5.      Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

          Kokouskutsu on julkaistu Bibliophilos-lehdessä 4/2018.

6.       Esityslistan hyväksyminen

7.       Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

8.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja

          toimihenkilöille

9.       Jäsenmaksun suuruus

          Johtokunta esittää jäsenmaksun säilyttämistä 36 eurossa.

10.     Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

11.     Vaitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2019-2021

          Erovuorossa ovat Ervo Vesterinen, Riku Jokinen ja Antero Uitto.

12.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

          Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2018 Anne Hela-Ellonen ja Jussi Nuorteva sekä

          varatoiminnantarkastajina Riitta Lindeman ja Liisa Larjamo.

13.     Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää

          ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi

14.     Muut mahdolliset asiat

15.     Kokouksen päättäminen


Kati Solastie
sihteeri