Mediakortti

Julkaisija: Bibliofiilien Seura ry
ISSN 0355-1385    
    
Päätoimittajat:

Elise Tarkoma (vastaava 2018)
Riku Jokinen (vastaava 2019)

Sähköpostit:

elise.tarkoma@gmail.com
riku.jokine@gmail.com

Ilmestyy: neljä kertaa vuodessa:
3.4., 29.5., 11.9., 11.12.

Ilmoitushinnat: 
4-värinen:   
4.kansi 750 €   
1/1 sivu 600 €   
1/2 sivu 400 €   
1/4 sivu 300 €

Tekniset tiedot
Koko: B5   
Painopinta-ala: 152 mm x 215 mm
Palstaluku: 2-3
Palstan leveys: 70 mm
Palstan korkeus: 215 mm
Arkkioffset

Ilmoitusaineisto toimitettava viimeistään:  
1/19 = 1.3.19     
2/19 = 30.4.19    
3/19 = 1.8.19   
4/19 = 1.11.19

Ilmoitusaineisto mieluiten sähköisesti vastaavalle päätoimittajalle. Yksityiskohdista sovittava päätoimittajan kanssa.

Tilaukset sähköpostitse:
Rahastonhoitaja Markku Oksanen
markku.oksanen@poyry.com

Myynti:
Akateeminen kirjakauppa
Irtonumero 10 euroa