Mediakortti

Julkaisija: Bibliofiilien Seura ry
ISSN 0355-1385    
    
Päätoimittajat:

Elise Tarkoma (vastaava 2024)
Riku Jokinen (vastaava 2023)

Sähköpostit:

elise.tarkoma@gmail.com
riku.jokine@gmail.com

Lehti ilmestyy neljä kertaa:
29.3., 3.6., 23.9., 16.12.

Ilmoitushinnat: 
4-värinen:   
4.kansi 500 €   
1/1 sivu 6350 €   
1/2 sivu 250 €   
1/4 sivu 175 €

Tekniset tiedot
Koko: B5   
Painopinta-ala: 152 mm x 215 mm
Palstaluku: 2-3
Palstan leveys: 70 mm
Palstan korkeus: 215 mm
Arkkioffset

Ilmoitusaineisto toimitettava viimeistään:  
1/24 = 1.3.2024
2/24 = 30.4.2024     
3/24 = 1.8.2024   
4/24 = 1.11.2024

Ilmoitusaineisto mieluiten sähköisesti vastaavalle päätoimittajalle. Yksityiskohdista sovittava päätoimittajan kanssa.

Tilaukset sähköpostitse:
Taloudenhoitaja Markku Oksanen
bstalous@gmail.com

Myynti:
Akateeminen kirjakauppa
Irtonumero 15 euroa