Mediakortti

Julkaisija: Bibliofiilien Seura ry
ISSN 0355-1385    
    
Päätoimittajat:

Elise Tarkoma (vastaava 2016)
Riku Jokinen (vastaava 2017)

Sähköpostit:

elise.tarkoma@gmail.com
riku.jokine@gmail.com

Ilmestyy: neljä kertaa vuodessa:
vko 9, vko 20, vko 37, vko 50

Ilmoitushinnat: 
4-värinen:   
4.kansi 750 €   
1/1 sivu 600 €   
1/2 sivu 400 €   
1/4 sivu 300 €

Tekniset tiedot
Koko: B5   
Painopinta-ala: 152 mm x 215 mm
Palstaluku: 2-3
Palstan leveys: 70 mm
Palstan korkeus: 215 mm
Arkkioffset

Ilmoitusaineisto toimitettava viimeistään:  
1/17 = 2.1.17     
2/17 = 1.4.17    
3/17 = 1.8.17    
4/17 = 31.10.17

Ilmoitusaineisto mieluiten sähköisesti vastaavalle päätoimittajalle. Yksityiskohdista sovittava päätoimittajan kanssa.

Tilaukset sähköpostitse:
Taloudenhoitaja Riku Jokinen
riku.jokine@gmail.com

Myynti:
Akateeminen kirjakauppa
Irtonumero 10 euroa